Yhteystiedot

Kevox Ky
Kotkankatu 1
04230 Kerava


Kalervo Kenkkilä
Puh. 040 154 9200
kalervo@kevox.fi


Luotettava Kumppani


Yrittäjät

Elector

elector-s10 Elector S10-B
Soveluu n. 30 huoneistoon
Hinta 1 990 € (alv 0%)
Lue lisää…
Elector-laitevalikoima XS5-XL+1000 soveltuu vesitilavuudeltaan 0,5–300 m3:n kokoisiin järjestelmiin.

Korroosiosuojatekniikkaa vesikiertojärjestelmiin

Tavanomainen vedenkäsittely ja ympäristöystävälliset vaihtoehdot

Perustamisestaan saakka vuodesta 1991 vesi on ollut elector GmbH:lle keskeinen asia. Alusta lähtien elector on keskittynyt veden korroosiovaikutuksiin lämmitysjärjestelmissä ja yhtiö tarjoaa edelleenkin luotettavia ratkaisuja vesikiertojen korroosiosuojaukseen. Tämän lisäksi elector tarjoaa tänään monia muita ratkaisuja perinteiseen vedenkäsittelyyn ja ympäristöystävälliseen veden esikäsittelyyn.

Tällä hetkellä elector GmbH panostaa seuraaviin vedenkäsittelyn alueisiin:

Korroosiosuojaus sähkökemiallisella vedenkäsittelyllä

Elector-korroosiosuojausVesikiertojen sähkökemiallinen korroosiosuojaus on elector GmbH:n pääfokuksessa. elector-korroosiosuojalaitteet takaavat luotettavan korroosion ehkäisyn lämmitysjärjestelmiin, vesijohtojärjestelmiin sekä teollisuuden jäähdytys- ja prosessivesijärjestelmiin hyödyntämällä galvaanista paria sähkökemiallisessä vedenkäsittelyssä.

Sähkökemiallinen korroosiosuojaus
… tai korroosiosuojaus sähkökemiallisella vedenkäsittelyllä

elector-korroosiosuojalaitteet tarjoavat ympäristöystävällisen vaihtoehdon vesikiertojärjestelmien korroosiosuojaukseen korvaamalla kemiallisten inhibiittorien tai hapenpoistoaineiden käytön.  elector-laitteet on suunniteltu seuraaviin sovelluksiin:

  • Korroosiosuojaus lämmitysjärjestelmissä
  • Korroosiosuojaus käyttövesijärjestelmissä
  • Korroosiosuojaus teollisissa jäähdytys-, prosessivesi- ja lämmitysjärjestelmissä

Vedenkäsittelyyn käytettyjen sähkökemiallisten menetelmien sovellukset vaihtelevat veden puhdistamisesta, desinfioimisesta ja erittäin puhtaan veden valmistamisesta veden koostumuksen muuttamiseen vesikiertojärjestelmissä, kuten lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmissä.

Sähkökemialliset menetelmät hyödyntävät veden ja siihen liuenneiden aineiden kemiallisia reaktioita, jotka tapahtuvat, kun veteen johdetaan sähkövirtaa. Järjestelmän rakenteesta riippuen saavutetaan erilaisia tuloksia – kuten metalleja korroosiolta suojaava veden laatu.

Sähkökemiallisten menetelmien monipuolisuus perustuu valtavaan kehitykseen, jonka eri alojen tiedemiehet ovat saavuttaneet viime vuosina. Kuitenkin ympäristöystävällisten menetelmien lisääntyvä tarve vedenkäsittelyssä on johtanut perinteisten sähkökemiallisten menetelmien uudelleen tulemiseen ja edelleen kehittämiseen. Lait ja asetukset saattavat joskus kieltää kemikaalien käytön vedenkäsittelyyn, sillä tehokas käyttö saattaisi vahingoittaa vesistöä ja aiheuttaa muita vaikutuksia.