Search

Categories

  • Ei kategorioita

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

  • Nimi: Kevox ky
  • Y-tunnus: 1507557-4
  • Osoite: Kotkankatu 1
  • Postinumero: 04230
  • Postitoimipaikka: Kerava

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Nimi: Kalervo Kenkkilä
  • Puhelinnumero: 040 154 9200
  • Sähköpostiosoite: kalervo@kevox.fi

3. Rekisterin nimi

Kevox Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaiden tilausten käsittelyyn, laskutukseen, palveluista tiedottamiseen, sähköiseen ja muuhun viestintään, sekä asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin kirjatut tietonsa. Jos niissä havaitaan virheitä tai puutteita, hän voi pyytää rekisterin ylläpitäjää korjaamaan tai täydentämään tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa rekisteritietojensa käsittelyä mikäli hän kokee että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain tietoja.

Poisto-oikeus

Mikäli koet rekisteröitynä että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyynnöt, jonka jälkeen joko poistamme tiedot, tai ilmoitamme perustellun syyn miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jonka tiedot löydät oheisesta linkistä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot

Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa kunnes asia saadaan ratkaistua.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteyshenkilö, osoite, verkkolaskutustili.

7. Tietojen säilytysaika

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi, korkeintaan kymmenen vuotta edellisestä toimeksiannosta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Asiakkaalta itseltään,  viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.